-- Tuesday, December 11, 2007 --

Maailm 2008: Ebaoriginaalsed patud


Eesti Päevaleht on tõlkinud The Economist väljaande 'Maailm 2008' ning see on midagi, mida peaks igaüks lugema.

Toon siinkohal välja Edward Lucas'e poolt kirjutatud idaeuroopateemalise artikli 'Ebaoriginaalsed patud' paar lõiku.
Tuleva aasta prognoos on teistsugune: lõhkevad mullid ja aeglustub majandus. 2008. aastal hakkab kõnelema tõde: ekskommunistlikud maad on tuksi keeranud reforme, teeselnud paranduste tegemist ja vältinud raskeid valikuid. Neli aastat on Euroopa haloefekt koos maailmamajanduse soodsate oludega aidanud seda kõike varjata.

Kui globaalsetel turgudel jääb likviidsust vähemaks, muutub ekskommunistlike maade konkurentsinõrkus nähtavaks. Kiire palgakasv tähendab, et tegu ei ole enam odava tööjõu allikaga. Lihtsakoelisemad tööstused ja teenused liiguvad mujale. Tööandjad suuremat lisaväärtust andvates tööstusharudes, näiteks keerulised teenused ja kõrgtehnoloogiline tööstus, on omakorda mures, et Ida-Euroopa ülikoolidest ei tule vajaliku haridusega tudengeid. Neid nõrkusi tugevdavad teisedki probleemid, näiteks teed ja bürokraatia.

Teravamat valu tuntakse seal, kus on nauditud kiiremat majanduskasvu (eelkõige Balti riikides).

...

Piirkonna targemad poliitikud kasutavad 2008. aastat, et taasalustada reformimist, eelkõige haridussüsteemi kallal, mis on liiga fossiilne ja aldis pettustele. Kuid need on pigem erandid, sest NÄÄKLEMINE, ENESEIMETLUS ja ainult LÜHIAJALISE perspektiivi nägemine on nüüdseks postkommunistliku poliitika loomu osa. ... Ida-Euroopa konkurentsivõime tagasivõitmine vajab raskeid valikuid, mis tavaliselt tulevad tõelisest kriisiolukorrast ja 2008. aastal seda vaevalt juhtub.
BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................