-- Tuesday, January 23, 2007 --

Ettepanek: keelata erakondadele toetuste andmine


Photo @ - BC -Toetan viimases 'Olukorrast riigis' saates välja öeldud ideed, et erakonnad peavad rahastatud olema riigi eelarvest ja oma liikmete liikmesmaksudest (mis peab olema kõigile liikmetele ühesuurune) ning sellega peab kõik ka piirduma. Ei mingeid füüsiliste ega juriidiliste isikute toetusi. Igasugused toetused tuleb võrdsustada altkäemaksuga ning neid tuleb uurida kriminaalkorras.

Ja, et see ei jääks vaid hüüdja hääleks kõrbes, tegin vastavasisulise ettepaneku Erakonnaseadus'e muutmiseks ka veebikeskkonnas
* TOM - Täna Otsustan Mina: Keelata erakondadele toetuste andmine ja ka
* EPL Online lugejakirjades: Keelata erakondadele toetuste andmine

Minge ja avaldage enda arvamust seda ideed kommenteerides!
BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................