-- Thursday, January 17, 2008 --

2/3 tekstiili-, rõiva-, puidu- ja mööblitööstuse töötajatest kaovad


Photo @ Urmas Varblane


* Täis mõõdus pilt

See on küll juba mitu aastat vana pilt, aga vaadates tänast seisu, pole olukord väga selles suhtes muutunud. Sinine joon näitab vastava tööstusharu tööhõivet kogu töötlevast tööstusest ning kollakad kastid vastava tööstusharu töötaja lisandväärtus. Siit on näha, et jube palju rahvast töötab rõiva- ja tekstiili- (praegu 19 730 töötajat), puidu- (praegu 19 130 töötajat) ja mööblitööstuses (praegu 11 688 töötajat), kus on aga enamuses lisandväärtus suisa olematu. Eriti on siinkohal käest ära rõiva- ja tekstiilitööstus.

Kõik majandusteadlased ja suuremad nimed Eesti majandusilmas on seepärast juhtinud tähelepanu majanduse ümber struktureerimisele. Ehk siis madala lisandväärtusega töökohtadel töötavad inimesed peavad ümber paiknema/õppima kõrgema lisandväärtusega töökohtadele.

Seega peaks lähiajal (mida kiiremini, seda parem) eelpool olevatelt tööstusharudelt mujale ümber paiknema umbes 33 000 töötajat!!!

Lisaks nendele on muidugi täiesti ülepaisunud (mitte töötleva tööstuse valda kuuluvad) ehituse (praegu 49320 töötajat) ja jaekaubanduse (praegu 43694 töötajat) sektor.

Kui kõik need inimesed saaksid piisava ümberõppe (mida peab toetama Eesti riik!, sest see on vajalik tema majandusele), siis oleks vabasid töökäsi kõrge lisandväärtusega sektoritesse siit kohe kõvasti tulemas.

Just on välja tulnud Arengufondi raport: Eesti majanduse konkurentsivõime hetkeseis ja tulevikuväljavaated [PDF-fail]
BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................