-- Wednesday, February 11, 2009 --

Hõõglampidega on siiski JOKK


Photo @ seetheobvious.com


Uurisin MKMist järgi, et mis Eesti on selleks teinud, et selline otsus valgusallikate kohapealt on jõustunud. Sain järgneva vastuse:
Hõõglampide järk-järguline asendamine energiatõhusamate lampidega on Euroopa Liidus juba vastavate eeluuringute baasil otsustatud küsimus ning kajastub ka ökodisaini direktiivis ja sellest tulenevast rakendusmäärusest. Kuna TTÜ ekspertide andmetel ei ole Eestis siiani teostatud ühtegi selle teemaga seotud eraldi uuringut, siis oleme lugenud vastava EL uuringu pädevaks ja asjakohaseks.

Kuna keegi ei uurinud, kas TTÜ on sellist asja teinud, või tahaks teha, siis otsustati, et kuna kuskil keegi ütles, et nende arvates võib kogu selle pulli pikalt saata, siis nii ongi.
Vastuvaidlemisel ei ole enam mõtet.

Et nagu mis mõttes??!! Kui keegi otsustab midagi mis on laus lollus, siis tuleb seda ka välja öelda ning lollus lõpetada!
Tuleks aga lisaks mainida, et hõõglambid täiesti siiski ei kao – alles jäävad halogeenhõõglambid, mille valgusviljakus ja eluiga on pikemad kui tavalistel hõõglampidel. On olemas ka halogeenhõõglampide liike, mis talitlevad võrgupingel, on varustatud tavalise keeresokliga ja kaitsekolviga, mistõttu võivad asendada seniseid tavalisi hõõglampe; nende ainus puudus on see, et nad on KALLIMAD.

Just nimelt! Ja kus siin see kokkuhoid on?
Arvatavasti tekib lähitulevikus veel üks võimalus hõõglampide asendamiseks – valgusdioodlambid - need on väiksemate mõõtmetega ja nende eluiga on tugevasti pikem kui luminofoorlampidel. Kompakt-luminofoorlambid sisaldavad elavhõbedat.

Lähitulevik valgusdioodide kohapealt on mitte varem kui 10-20 aastat. Seniajani on nad siiski vaid disainvalgustid, mis ei sobi üldvalguseks (eriti lugemise jaoks).
Luminofoorlambid sisaldavad tõesti elavhõbedat, kuigi seda kogust pidevalt vähendatakse, on seda siiski seal veel sees.
Lõppkokkuvõtteks tuleb teha järeldus, et mingit õnnetust tavaliste hõõglampide asendamine muude lampidega (kompakt- või muude luminofoorlampidega, halogeenhõõglampidega, tulevikus valgusdioodlampidega) endaga kaasa ei too.

Lugupidamisega:
Heikki Kulbas
MKM Energeetika osakond

Toob ikka küll!
Ükski eelpool nimetatud valgusallikas ei tööta sama edukalt miinuskraadides (õuvalgustid) ega kõrgetel temperatuuridel (saunavalgusti) kui hõõglamp.
Ükski eelpool nimetatud valgusallikas ei anna nii odava hinna juures inimsilmale nii sobivat valgust kui hõõglamp.
lisaks kõik muud omadused, millele ükski valgusallikas veel hõõglampi üle ei löö..

Labels:

BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................