-- Thursday, February 12, 2009 --

Teade kõigile minu võlausaldajateleVastusena Teie nõudmisele koheselt kustutada võlgnevus Teie äriühingu ees teatan, et seoses ülemaailmse majanduskriisiga toimub meie firmas võlgnevuste likvideerimine allkirjeldatud viisil:

Kõik tasumisele kuuluvad jooksvad kuludokumendid, samuti väljamaksmisele kuuluvad töötasud ja makstavad riigimaksud, aga ka varasemad õigeaegselt tasumata arved ja maksed laotakse ühte virna.
Pärast hoolikat segamist valitakse nende seast juhuslikult välja 3 maksmisele kuuluvat dokumenti, millised tasutakse esimesel võimalusel.

Seega, kui Te veelkord lubate enesele taolises sobimatus toonis võla tasumise nõudmist, siis olen sunnitud kahetsusega teatama, et Teie nõuded loosimises ei osale.

Labels:

BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................