-- Saturday, October 10, 2009 --

66% Eesti HIV nakatunutest on venelased


Photo @ tervisekaitse.eeViimane tulp on prognoos selleks aastaks. Oktoobri alguse seisuga oli HIV nakatunuid 2009.a ~300. Aasta lõpuks peaks see jõudma kuskil 440-460 kanti.Kui arvestada, et Ida-Virumaal on ~90% HIV nakatunutest pärit Narvast ja Kohtla-Järvelt, mis on valdavas enamuses venekeelsete elupaik ja ~50% Tallinna elanikud on samuti venekeelsed, siis tuleb välja, et ~66% (ehk 2/3) Eestis elavatest HIV nakatunutest on venekeelsed.

Eraldi on välja toodud, et kõigist HIV nakatunutest kuskil 1/3 on süstivad narkomaanid ning 1/3 on kinnipidamisasutustes olevad isikud. Samas pole ära toodud, kas need kontingendid kattuvad omavahel või ei.

Labels: ,

BC at /
1 Comments:
Blogger BC said...

Terviseameti andmetel tuli 2009.a. reaalne statistika siiski väiksem (411 HIV nakatanut http://j.mp/c9yLCs) kui minu kardetud. Lootust on et 2010.a jääb HIV nakatanuid juba alla 400 (praegu (jaanuar-juuni) 194tk).

02 July, 2010 10:45  

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................