-- Monday, June 07, 2010 --

Korterelamute kütteandmete e-kaart


Photo @ KredEx
KredExi korterelamute kütteandmete e-kaart

Kaardil nähtavad andmed ja värvikood sõltuvad sellest, milline kaardi andmekiht on aktiivne. Kaardikihte saab aktiviseerida ülal paremal olevas kastis. Variandid on:
A – „Küttekulu MWh/aasta“. Hoone (või hoonegrupi keskmist) viimase aasta küttekulu.
B – „Küttekulu kWh/m²a“. Hoone (või hoonegrupi keskmine) küttekulu ruutmeetri kohta aastas.
C – „Küttekulu kr/m²kuu“, arvestades viimast, kehtivat küttehinda ja viimaseid kuluandmeid.
D – „Kütte hind krooni/MWh“, hetkel kehtiv kütte hind.
Klikkides kaardil konkreetsele objektile, näed neidsamu andmeid valitud objekti kohta viimaste aastate lõikes.

Märkus: Kõik kulunumbrid on normaalaastale taandamata ja hoone pindalaks on loetud eluruumide pind. Seepärast ei ole kaardil näidatud numbrid otseselt võrreldavad energiaauditi või energiamärgise tulemustega, küll aga on erinevate hoonete andmed võrreldavad omavahel.

Labels: , ,

BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................