-- Thursday, November 04, 2010 --

Maa-amet: Tallinna ohtlikuim ettevõtte -Tallinna Vesi


Photo @ Maa-ametMaa-ameti kaardilt leiab infot selliste ettevõtete asukoha, ohuala, käideldavate ohtlike ainete ja ohu tüübi kohta

Labels: ,

BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................