-- Sunday, September 06, 2009 --

Vanemahüvitise eriti positiivsed mõjud


Photo @ praxis.ee

Pärast nn milleeniumilapsi jäi sündimus pigem taas langustrendi, aga altes vanemahüvitise loomisest tekkis aastal 2004 kohe korralik hüpe ja see trend on jätkunud tänase päevani.

Võrreldes teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, kus kõikjal toimus sündimuse langus eelmise sajandi lõpus, on Eesti viimaste aastatega (kui vanemahüvitis on käigus olnud) teistest kaks korda kiiremini positiivses suunas liikunud.Positiivne on seejuures veel see, et Eestis registreeritud sündides on suurenenud teise lapse sündide arv.

Lisaks on väga positiivne see, et sünnitajate seas on kasvanud kõrgharitud inimeste arv. See tähendab, et Eestisse tekib juurde heade geenidega inimesi! (Edukate ja tarkade vanematel on suurem tõenäosus saada edukaid ja tarkasid lapsi)Kurb on aga see, et riik ja näiteks ka Tallinn, on ära kaotanud paljud peretoetused (kaotatud peretoetused), mis tähendab, et kui veel 10 aastat tagasi moodustasid peretoetused 1,6-1,7% SKPst, siis eelmisel aastal oli nende osakaal vaid 0,6% SKPst :(

Labels: , ,

BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................