-- Thursday, October 15, 2009 --

EMOR: Kõige enam kannatab lastega perede ja kõige vähem pensionäride toimetulek


EMOR
15.10.2009

"Tegelikult on üldine masu kõige vähem mõju avaldanud pensionäridele," kommenteerib TNS Emori uuringuspetsialist Kristiina Omri.

"Nad on pea ainus elanikkonna rühm, keda ei ole tabanud massiline sissetulekute langus, kellel jääb pärast esmatarvilikke kulutusi raha üle pigem pisut rohkemgi kui varem."

Suurimad kaotajad on olnud lastega pered, eriti pigem madalama sissetulekutasemega lastega pered - tööpuudus ning palgakärped on tabanud 60% tänastest lastega peredest. 53% lastega peredest peavad täna toime tulema kuni 2000 krooniga ühe pereliikme kohta kuus, kusjuures pensionäride seas on selliseid peresid 16%.

Võrreldes pensionäridega aitab aga lastega peresid nende optimistlikum hoiak.


Samal teemal:

Labels: ,

BC at /
0 Comments:

Post a Comment

........................................................................................................................................................................
.......................................................